welcome iCShop!     服務時間:週一 ~ 週五 9:00~12:00 / 13:00~17:00
數量:
排序:
MQ-3 氣體傳感器(不含板)

368030200165

NT$100元

LM94021BIMG

368010101646

NT$48元

SHT31-DIS-B

368010101771

NT$325元

TSL12T

368030200220

NT$70元

MCP9808T-E/MS

368010101770

NT$63元

TCS34725FN

368010102026

NT$89元

A3144 霍爾感測器

368030200054

NT$10元

光頻率轉換器- TSL235R

368030600398

NT$125元

溫度傳感器- TMP36

368030200179

NT$60元

KTY81/110

368030200197

NT$50元

Hall effect sensor - US5881LUA

368031001351

NT$100元

SHT30-DIS

368010101817

NT$100元

MPU6050

368010101969

NT$61元

ACS758LCB-100B-PFF-T

3680302000396

NT$345元

霍爾感測器 OHN 3120U TO-92

368010101316

NT$63元

BH1750FVI 光照感測器

368030200172

NT$60元

SS495A

368010101657

NT$61元

Hall Effect Sensor - US1881

368030602108

NT$50元