welcome iCShop!     服務時間:週一 ~ 週五 9:00~12:00 / 13:00~17:00
數量:
排序:
PTA2043-2015CPB103

368010200979

NT$60元

TC33X-2-203E【限量】

368010201028

NT$12元

20K ohm 熱敏電阻 UEI320

3680102007939

NT$6元

50KΩ 熱敏電阻 TDC05D350

3680102007991

NT$6元

3個-突波吸收器470V 14mm

3680111000037

NT$11元

1K ohm 熱敏電阻 TDC05C210

368010200913

NT$6元

可調貼片電阻10K ,4mm,R型

368010200928

NT$100元

RSA0N11S9A0K

368010200983

NT$280元

100K ohm 熱敏電阻 TDC05D410

3680102007908

NT$7元

光敏電阻 12528 12mm

368010201301

NT$12元

50 ohm 熱敏電阻 TDC50D

3680102007977

NT$6元

限時
特價
RH50-0.3黃金鋁殼電阻器【限量】

3680102008387

890元 599元
線性滑動可變電阻-M(10K)

368030600205

NT$70元

TC33X-2-103E (10Kohm)

368010200916

NT$20元

PTL60-10R0-104B2

368010200980

NT$120元

10 ohm熱敏電阻LM03-10100

3680102007786

NT$11元

5個-5528 光敏電阻 5mm

368010201080

NT$10元

250 ohm 熱敏電阻 UEI125

3680102007946

NT$6元